Chuyên Khoa Dược

NHÀ THUỐC ĐẠI PHƯỚC ĐẠT CHUẨN GPP

GP SỐ: 613/GPP

Cùng đồng hành và phát triển với Phòng khám Đại Phước, trong sứ mệnh chăm sóc sức khỏe của mọi người, nhà thuốc Đại Phước đã đổi mới từng ngày theo hướng chuyên nghiệp hóa.

Hiện nay, nhà thuốc Đại Phước có hàng ngàn mặt hàng thuốc đa dạng, đảm bảo mọi nhu cầu khám, chữa bệnh của bệnh nhân. Đặc biệt, nhà thuốc luôn liên tục nâng cấp năng lực bảo quản thuốc hàng tháng để toàn bộ số thuốc được đặt trong điều kiện tốt nhất.

Với phương châm “Chăm sóc bệnh nhân với dịch vụ tốt nhất”, chúng tôi luôn kiểm tra số lượng, chất lượng và hạn sử dụng của mỗi loại thuốc để đảm bảo điều kiện phục vụ tốt nhất cho bệnh nhân.

Cùng với sự ra đời của Phòng khám Đại Phước từ ngày đầu, khoa Dược đóng vai trò quan trọng trong tổng thể hệ thống Phòng khám Đại Phước. Khoa có kho thuốc với hàng ngàn loại vật tư khác nhau, được bảo quản trong điều kiện tốt nhất. Dược phẩm trong kho của Phòng khám Đại Phước liên tục được kiểm tra về số lượng, hạn sử dụng cũng như các chỉ tiêu về chất lượng khác để có kế hoạch nhập thuốc mới thường xuyên đảm bảo phục vụ tốt nhất việc điều trị của bệnh nhân.

 

NHÂN SỰ:

Thạc sĩ. Dược Sĩ: BÙI MINH KỲ - Trưởng khoa

Dược sĩ Đại học: Trần Thụy Hoàng Thy

Dược sĩ Đại học: Hoàng Phan Uyển Thanh

Dược sĩ Đại học: Nguyễn Mai Quốc Bình

Dược sĩ cao đẳng: Huỳnh Ngọc Huyền

Dược sĩ cao đẳng: Phạm Thị Trang

Dược sĩ cao đẳng: Lê Thị Thắm

Dược sĩ cao đẳng: Lê Thị Thúy Ngân

Dược sĩ trung cấp: Trần Thị Anh Thư

Dược sĩ trung cấp: Lâm Thị Diệu Ái

 

NHIỆM VỤ CHÍNH CỦA KHOA DƯỢC:

    - Lập kế hoạch, cung ứng thuốc bảo đảm đủ số lượng, chất lượng cho nhu cầu điều trị và thử nghiệm lâm sàng nhằm đáp ứng yêu cầu chẩn đoán, điều trị và các yêu cầu chữa bệnh khác (phòng chống dịch bệnh, thiên tai, thảm họa).

    - Quản lý, theo dõi việc nhập thuốc, cấp phát thuốc cho nhu cầu điều trị và các nhu cầu đột xuất khác khi có yêu cầu.

    - Bảo quản thuốc theo đúng nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc”.

    - Thực hiện công tác dược lâm sàng, thông tin, tư vấn về sử dụng thuốc, tham gia công tác cảnh giác dược, theo dõi, báo cáo thông tin liên quan đến tác dụng không mong muốn của thuốc.

    - Quản lý, theo dõi việc thực hiện các quy định chuyên môn về dược tại các khoa trong bệnh viện.

    - Nghiên cứu khoa học và đào tạo; là cơ sở thực hành của các trường Đại học, Cao đẳng và Trung học về dược.

    - Tham gia theo dõi, quản lý kinh phí sử dụng thuốc.

    - Quản lý hoạt động của Nhà thuốc theo đúng quy định.

    - Thực hiện nhiệm vụ cung ứng, theo dõi, quản lý, giám sát, kiểm tra, báo cáo về vật tư y tế tiêu hao (bông, băng, cồn, gạc) khí y tế đối với các cơ sở y tế chưa có phòng Vật tư – Trang thiết bị y tế và được người đứng đầu các cơ sở đó giao nhiệm vụ.

    Cung ứng thuốc, vật tư tiêu hao để phục vụ bệnh nhân.

    - Cung cấp đầy đủ thuốc điều trị, vật dụng y tế, hóa chất … cho công tác chuyên môn của phòng khám.

    - Kiểm tra dược, hỗ trợ công tác dược lâm sàng và thông tin về thuốc, theo dõi việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, đạt hiệu quả điều trị cao trong phòng khám.

    - Tham gia quản lý chi phí thuốc, giúp đạt hiệu quả cao mà lại tiết kiệm về kinh tế.

    - Quản lý xuất nhập khẩu thuốc, hóa chất y cụ, vật tư bằng hệ thống công nghệ thông tin.

    - Nhà thuốc phục vụ bệnh nhân theo yêu cầu.

    - Có đủ phương tiện kỹ thuật để bảo quản thuốc.