https://saigonhealthcare.vn/images/thumbs/0001595_thay-thuoc-nhan-dan-gs-ts-bs-nguyen-duc-cong-chu-tich-hoi-dong-chuyen-mon-phong-kham-da-khoa-saigon-_415.jpeg

Bác sĩ: Thầy thuốc nhân dân GS. TS. BS NGUYỄN ĐỨC CÔNG – Chủ tịch hội đồng chuyên môn: Phòng khám Đa khoa SaiGon Healthcare. CCHN: 0006204/BYT-CCHN

Chuyên môn: Trưởng ban cố vấn Chuyên môn phòng khám

Kinh nghiệm: 35 năm kinh nghiệm về Nội Tim Mạch – Thận – CXK – Nội tiết - Nguyên Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất

Thời gian làm việc: Quý khách vui lòng đặt lịch qua hotline: 098 226 45 45

https://saigonhealthcare.vn/images/thumbs/0001596_thsbs-nguyen-xuan-khang-giam-doc-y-khoa-phong-kham-da-khoa-saigon-healthcare-so-cchn-005555hcm-cchn_415.jpeg

Bác sĩ: ThS.BS NGUYỄN XUÂN KHANG - Giám đốc Y Khoa: Phòng khám Đa Khoa SaiGon Healthcare. Số CCHN: 005555/HCM-CCHN

Chuyên môn: Giám đốc chuyên môn Phòng khám

Kinh nghiệm: Hơn 35 năm kinh nghiệm về Nội khoa. Nguyên Trưởng phòng đào tạo cán bộ sau đại học - Giảng viên ĐH Phạm Ngọc Thạch

Thời gian làm việc: T2: 07:30 -> 17:00; T3: 07:30 -> 17:00; T4: 07:30 -> 17:00; T5: 07:30 -> 17:00; T6: 07:30 -> 17:00; T7: 07:30 -> 17:00

https://saigonhealthcare.vn/images/thumbs/0001597_bs-cki-pham-dao-pho-giam-doc-y-khoa-phong-kham-da-khoa-saigon-healthcare-so-cchn-002908hcm-cchn_415.jpeg

Bác sĩ: BS. CKI PHẠM ĐẠO – Phó giám đốc y khoa: Phòng khám Đa khoa SaiGon Healthcare. Số CCHN: 002908/HCM-CCHN

Chuyên môn: Phó Giám đốc chuyên môn Phòng khám

Kinh nghiệm: 20 năm kinh nghiệm về Nội tim mạch – Nội khoa. Nguyên Bs nội Bệnh Viện Hoàn Mỹ Sài Gòn

Thời gian làm việc: T2: 7:30 -> 21:00; T3: 7:30 -> 21:00; T4: 7:30 -> 21:00; T5: 7:30 -> 21:00; T6: 7:30 -> 21:00; T7: 7:30 -> 21:00

https://saigonhealthcare.vn/images/thumbs/0001404_bsckii-huynh-thanh-huong-so-cchn-008156hcm-cchn_415.jpeg

Bác sĩ: BS.CKII HUỲNH THANH HƯƠNG. Số CCHN: 008156/HCM-CCHN

Chuyên môn: Sản - Phụ khoa

Kinh nghiệm: 35 năm Bác sĩ Sản phụ khoa - Nguyên Trưởng phòng tổ chức cán bộ BV Từ Dũ

Thời gian làm việc: T2: 07:30 -> 17:00; T3: 07:30 -> 17:00; T4: 07:30 -> 17:00; T5: 07:30 -> 17:00; T6: 07:30 -> 17:00; T7: 07:30 -> 17:00

https://saigonhealthcare.vn/images/thumbs/0001789_bs-cki-tran-thu-thuy-so-cchn-053037hcm-cchn-bac-sy-gay-me-hoi-suc_415.jpeg

Bác sĩ: BS. CKI: Trần Thu Thủy. Số CCHN: 053037/HCM-CCHN. Bác sỹ Gây mê hồi sức

Chuyên môn: Chuyên khoa Nội – Chẩn đoán hình ảnh

Kinh nghiệm: hơn 10 năm kinh nghiệm

Thời gian làm việc: T2: 7:30 -> 17:00; T3: 7:30 -> 17:00; T4: 7:30 -> 17:00; T5: 7:30 -> 17:00; T6: 7:30 -> 17:00; T7: 7:30 -> 17:00

https://saigonhealthcare.vn/images/thumbs/0001792_bs-ckii-luong-thao-nguyen-so-cchn-0025586byt-cchn-nguoi-phu-trach-chuyen-khoa-rang-ham-mat_415.jpeg

Bác sĩ: BS. CKII: Lương Thảo Nguyên. Số CCHN: 0025586/BYT-CCHN. Người phụ trách chuyên khoa Răng hàm mặt

Chuyên môn:

Kinh nghiệm: hơn 10 năm kinh nghiệm

Thời gian làm việc: T2: 7:00 -> 16:50; T3: 7:00 -> 16:50; T4: 7:00 -> 16:50; T5: 7:00 -> 16:50; T6: 7:00 -> 16:50; T7: 7:00 -> 16:50

https://saigonhealthcare.vn/images/thumbs/0001601_bs-cki-lam-thi-trong-cchn-0036199hcm-cchn_415.jpeg

Bác sĩ: BS. CKI LÂM THỊ TRỌNG. CCHN: 0036199/HCM-CCHN

Chuyên môn: Chuyên khoa Nội – Chẩn đoán hình ảnh

Kinh nghiệm: Hơn 5 năm kinh nghiệm thực hiện kỹ thuật CĐHA trong y tế

Thời gian làm việc: T2: 7:30 -> 17:00; T3: 7:30 -> 17:00; T4: 7:30 -> 17:00; T5: 7:30 -> 17:00; T6: 7:30 -> 17:00; T7: 7:30 -> 17:00

https://saigonhealthcare.vn/images/thumbs/0001471_bs-nguyen-thi-nhuan-cchn-001413hcm-cchn_415.jpeg

Bác sĩ: BS. NGUYỄN THỊ NHUẦN. CCHN: 001413/HCM-CCHN

Chuyên môn: Sản - Phụ khoa

Kinh nghiệm: Kinh nghiệm 30 năm trong hoạt động khám và điều trị bệnh Sản phụ khoa. Nguyên bác sĩ Trưởng Khoa Sản phụ BV Quận 11.

Thời gian làm việc: T2: 16:30 -> 20:00; T3: 16:30 -> 20:00; T4: 16:30 -> 20:00; T5: 16:30 -> 20:00; T6: 16:30 -> 20:00; T7: 16:30 -> 20:00

https://saigonhealthcare.vn/images/thumbs/0001793_bs-cki-le-uyen-so-cchn-0035877hcm-cchn-nguoi-phu-trach-chuyen-khoa-chan-thuong-chinh-hinh_415.jpeg

Bác sĩ: BS. CKI Lê Uyên. Số CCHN: 0035877/HCM-CCHN. Người phụ trách chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình

Chuyên môn:

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm Bs chuyên khoa Tai Mũi Họng tại Medical Diag Center. Từng làm việc tại BV Nhân Dân Gia Định

Thời gian làm việc: T2: 7:30 -> 16:30; T3: 7:30 -> 16:30; T4: 7:30 -> 16:30; T5: 7:30 -> 16:30; T6: 7:30 -> 16:30; T7: 7:30 -> 16:30

https://saigonhealthcare.vn/images/thumbs/0001794_bs-cki-dao-xuan-lam-so-cchn-044746hcm-cchn-bac-sy-phu-trach-chuyen-khoa-noi-soi-tieu-hoa_415.jpeg

Bác sĩ: BS. CKI Đào Xuân Lam. Số CCHN: 044746/HCM-CCHN. Bác sỹ Phụ trách Chuyên khoa nội soi tiêu hóa

Chuyên môn:

Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm

Thời gian làm việc: T2: 7:30 -> 21:00; T3: 7:30 -> 21:00; T4: 7:30 -> 21:00; T5: 7:30 -> 21:00; T6: 7:30 -> 21:00; T7: 7:30 -> 21:00

VIDEO

+