https://saigonhealthcare.vn/images/thumbs/default-image_415.png

doctor.title: BS.CKII. NGUYỄN THÚY NGÂN

doctor.specialize:

doctor.experience: BS.CKII. NGUYỄN THÚY NGÂN

Thời gian làm việc:

https://saigonhealthcare.vn/images/thumbs/default-image_415.png

doctor.title: BS.CKI. NGUYỄN THỊ MỸ LOAN

doctor.specialize:

doctor.experience: BS.CKI. NGUYỄN THỊ MỸ LOAN

Thời gian làm việc:

https://saigonhealthcare.vn/images/thumbs/default-image_415.png

doctor.title: BS. LÊ THỊ THÙY

doctor.specialize:

doctor.experience: BS. LÊ THỊ THÙY

Thời gian làm việc:

https://saigonhealthcare.vn/images/thumbs/default-image_415.png

doctor.title: BS. LÊ THỊ THÙY

doctor.specialize:

doctor.experience: BS. LÊ THỊ THÙY

Thời gian làm việc:

https://saigonhealthcare.vn/images/thumbs/default-image_415.png

doctor.title: BS. MAI THỊ TRÂM ANH

doctor.specialize:

doctor.experience: BS. MAI THỊ TRÂM ANH

Thời gian làm việc:

https://saigonhealthcare.vn/images/thumbs/default-image_415.png

doctor.title: BÙI VIỆT DŨNG

doctor.specialize:

doctor.experience: BÙI VIỆT DŨNG

Thời gian làm việc:

https://saigonhealthcare.vn/images/thumbs/default-image_415.png

doctor.title: KTV PHẠM THÁI HIỂN

doctor.specialize:

doctor.experience: KTV PHẠM THÁI HIỂN

Thời gian làm việc:

https://saigonhealthcare.vn/images/thumbs/0001367_gstsbs-nguyen-duc-cong-co-van-chuyen-mon-pkdk-saigon-healthcare_415.jpeg

doctor.title: GS.TS.BS. NGUYỄN ĐỨC CÔNG-Cố vấn chuyên môn: PKĐK Saigon Healthcare

doctor.specialize: Nội Tim Mạch

doctor.experience: 35 năm trong hoạt động khám và điều trị bệnh Tim Mạch – Nội tiết - Thận – Cơ xương khớp. Nguyên Giám đốc BV Thống Nhất

Thời gian làm việc: Thời gian làm việc: Thứ 2, Thứ 5, Thứ 7 hàng tuần (Theo lịch hẹn )

https://saigonhealthcare.vn/images/thumbs/0001408_thsbs-nguyen-xuan-khang-giam-doc-y-khoa-pkdk-saigon-healthcare_415.jpeg

doctor.title: ThS.BS NGUYỄN XUÂN KHANG - Giám đốc Y Khoa: PKĐK Saigon Healthcare

doctor.specialize: Nội tổng quát

doctor.experience: Hơn 35 năm kinh nghiệm về Nội khoa. Nguyên Trưởng phòng DDTCB ĐH Phạm Ngọc Thạch

Thời gian làm việc: Thời gian làm việc: Thứ 3 (7h – 11h30)

https://saigonhealthcare.vn/images/thumbs/0001400_bs-ckii-tran-thien-vinh-quan_415.jpeg

doctor.title: BS CKII TRẦN THIỆN VĨNH QUÂN

doctor.specialize: Sản - Phụ khoa

doctor.experience: 35 năm trong hoạt động khám và điều trị bệnh Sản phụ khoa. Nguyên Phó Giám đốc BV Hùng Vương

Thời gian làm việc: Thời gian làm việc: Thứ 7 (7h- 16h30)

VIDEO

+