Phòng Khám Đa Khoa Saigon Healthcare chào mừng Ngày Điều dưỡng Việt Nam (26/10/1990 - 26/10/2021)

Trong thời gian qua, công tác Điều dưỡng tại PKĐK Saigon Healthcare đạt được những thành tích đáng kể, đội ngũ Điều dưỡng luôn thực hiện tốt các phong trào thi đua, phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đội ngũ Điều dưỡng đã thực hiện tốt quy tắc ứng xử đối với người bệnh. Tham gia tiếp đón, hướng dẫn và chăm sóc nhiều ca bệnh. Các Điều dưỡng liên tục cải tiến các kỹ thuật chăm sóc người bệnh. Cùng với đó, công tác kiểm tra giám sát, công tác đào tạo cũng được Điều dưỡng đẩy mạnh trên mọi mặt hoạt động.

 

Nhân kỷ niệm Ngày Điều dưỡng Việt Nam 26/10, Ban lãnh đạo PKĐK Saigon Healthcare xin chúc các Điều dưỡng phòng khám nhiều sức khỏe, hạnh phúc, luôn phát huy năng lực, trí tuệ của mình, luôn cố gắng, sáng tạo, tâm huyết trong công việc, cùng ra sức phấn đấu, xây dựng PKĐK Saigon Healthcare ngày càng phát triển vững mạnh.