Phác đồ điều trị bệnh Đái tháo đường típ 2 chuẩn Bộ Y tế

 

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 CHUẨN BỘ Y TẾ