Giấy Phép hoạt động của phòng khám đa khoa SaiGon Healthcare. Phòng khám thuộc thẩm quyền quản lý của sở y tế TPHCM

Giấy Phép hoạt động của phòng khám đa khoa SaiGon Healthcare. Phòng khám thuộc sở y tế TPHCM

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

giấy phép hoạt động khám chữa bệnh

Giấy chứng nhận đạt thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc

 

 

Phòng khám thuộc thẩm quyền quản lý của sở y tế TPHCM.

Thông tin sở y tế TPHCM:

Số điện thoại: 028 3930 9912 - Email: syt@tphcm.gov.vn Địa chỉ: 59 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh Sở Y Tế thành phố Hồ Chí Minh