Các Hạng Mục Khám Sức Khỏe Lái Xe ?

1. Thông tin giới thiệu?

 Khám sức khỏe lái xe là yêu cầu bắt buộc đối với người muốn thi bằng lái xe hoặc gia hạn giấy phép lái xe. PKĐK Saigon Healthcare là một trong những cơ sở Khám sức khỏe học lái xe uy tín được sở y tế cấp phép.

2. Khám sức khỏe lái xe gồm những hạng mục nào?

Gói khám cho các hạng (Hạng A1, Hạng B1, Hạng A2, A3, A4, B2, C, D, E, FE, FD, FC, FB2)  là như nhau nhưng yêu cầu về sức khỏe cần đạt được là khác nhau cho từng hạng.

STT

Danh mục khám

1

Khám tâm thần – thần kinh

2

Khám tư vấn mắt

3

Khám tư vấn chuyên khoa Tai Mũi Họng

4

Khám tư vấn nội (Tim mạch, hô hấp, nội tiết)

5

Khám tư vấn cơ xương khớp

6

Test Marijuana (Cần sa)

7

Test Morphin/Heroin

8

Test Methamphetamin

9

Test Amphetamin

10

Xét nghiệm nồng độ cồn trong hơi thở