Khám Bệnh Dịch Vụ

GIỚI THIỆU VỀ  CÁC DỊCH VỤ CỦA BỆNH VIỆN QUỐC TẾ Saigon Healthcare DÀNH CHO CÔNG TY

Bệnh viện có các dịch vụ về :

- Huấn luyện sơ cấp cứu

- Tổ chức các chuyên đề

- Hỗ trợ y tế,tai nạn lao động và trực y tế

- Khám sức khỏe doanh nghiệp

 

BỆNH VIỆN QUỐC TẾ Saigon Healthcare

Địa chỉ: Số 22 Dân chủ,Phường Bình Thọ,Quận Thủ Đức.TP Hồ Chí Minh