BẢNG GIÁ KHÁM BẢO HIỂM VÀ DỊCH VỤ 2024

Nhằm đảm bảo tính minh bạch và giúp khách hàng dễ dàng trong việc lựa chọn giá khám. Phòng khám Đa khoa SaiGon Healthcare công bố bảng giá như sau: