Gói TẦM SOÁT TỔNG QUÁT dành cho Nam

Gói Tầm soát tổng quát dành cho Nam được thiết kế với đầy đủ các hạng mục xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh, giúp đánh giá tổng quát và toàn diện tình trạng sức khỏe cho phái mạnh.


Page 1 of 2