CÁC TRIỆU CHỨNG CỦA COVID 19: PHÂN BIỆT SO SÁNH VỚI CẢM CÚM THÔNG THƯỜNG

CÁC TRIỆU CHỨNG CỦA COVID 19: PHÂN BIỆT SO SÁNH VỚI CẢM CÚM THÔNG THƯỜNG

Mấy hôm nay thời tiết thay đổi, trở mưa và lạnh nên sẽ dễ có các triệu chứng cảm lạnh, cúm,...
Cộng thêm đọc quá nhiều tin tức liên quan đến Covid nên dễ nhầm lẫn các triệu chứng bệnh thông thường với Covid.
Mọi người tham khảo các triệu chứng như bên dưới để bảo vệ mình và người thân nhé !
Cùng Bệnh viện quốc tế Saigon Healthcare - Quyết tâm đẩy lùi Covid !

 Không có mô tả ảnh.