Bác Sĩ Nguyễn Minh Quân

Bằng cấp chuyên môn:

  • 2014 - Tốt nghiệp Đại Học Y Dược TPHCM

Kinh nghiệm y khoa:

  • 2015 - 2019: Phòng khám Chuyên khoa RHM IRIS

Bác Sĩ Nguyễn Minh Quân

Răng hàm mặt