Bác Sĩ Huỳnh Thanh Hương

BS chuyên khoa I

Bằng cấp chuyên môn:

  • 1990 - Tốt nghiệp tại Đại Học Y Dược

Kinh nghiệm y khoa:

  • 1987- 2016 Bệnh viện Từ Dũ

  • 2017 - 2019: Bệnh viện Quốc Tế Tân Sơn Nhất

Bác Sĩ Huỳnh Thanh Hương

CK I Sản - Phụ Khoa