Bác Sĩ Trần Thiện Vĩnh Quân

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  • 1991: Tốt nghiệp Bác sĩ, tại Đại học Y Dược TP.HCM.
  • 2000: Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa I, tại Đại học Y Dược TP. HCM.
  • 2006: Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa II, tại Đại học Y Dược TP. HCM.
  • Chứng chỉ Siêu âm Sản phụ khoa.
  • Chứng chỉ Siêu âm Tổng quát.

 QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • 1988 – Nay: Bác sĩ Phó giám đốc, tại Bệnh viện Hùng Vương.
Bác Sĩ Trần Thiện Vĩnh Quân

CK II Sản - Phụ Khoa