Bác Sĩ Trương Thị Mai Hương

Bằng cấp chuyên môn:

  • 1990: Tốt nghiệp tại Học Viện Quân Y

Kinh nghiệm y khoa:

  • 1991-2017: Bệnh viện Nguyễn Trãi
Bác Sĩ Trương Thị Mai Hương

Tim Mạch